Όροι χρήσης

Καλώς Ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής.

Πριν από τη χρήση ή επίσκεψη σας στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου θα πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους ακόλουθους όρους χρήσης, που ισχύουν για ολόκληρο τον διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής. Αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία οφείλετε να μην κάνετε χρήση του. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνετε συγκατάβαση ότι τους αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η Αρτέον Εκδοτική έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσεως της ιστοσελίδας από το Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων συνεπάγεται την από μέρους του πλήρη αποδοχή αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Αρτέον Εκδοτικής έχει υποχρέωση, να το πραγματοποιεί σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Αρτέον Εκδοτικής, σε άλλους τρίτους, που έχουν σύνδεση με αυτόν, ή στα πνευματικά τους δικαιώματα. Oι πληροφορίες και γενικά το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, η δε Αρτέον Εκδοτική καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών. Εντούτοις, η Αρτέον Εκδοτική δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρει.

Οποιαδήποτε διαφήμιση ή διασύνδεση σε άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής και στην οποία εκτίθενται οι επισκέπτες/χρήστες, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση προτροπή ή συμβουλή για τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξεως αλλά αξιολογείται από τους επισκέπτες/χρήστες για το τι τους δίνεται, όπως και η απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια τους, η οποία βασίζεται στην προσωπική τους πρωτοβουλία, και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτό. Η Αρτέον Εκδοτική δεν είναι υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων διαδικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.


Τα Προσωπικά δεδομένα σας

Για τις παραγγελίες σας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου απαιτούνται κάποια προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα παραχωρηθούν ή πωληθούν σε τρίτους ή θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο μη επιτρεπτό. Σύμφωνα όμως με τη νομοθεσία η εταιρία έχει το δικαίωμα να διατηρεί λίστα των πελατών της, καθαρά για προσωπική της χρήση, την οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραχωρήσει σε τρίτους.

Οι ανήλικοι πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τον κηδεμόνα τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Αρτέον Εκδοτική καταβάλει ότι είναι δυνατόν ώστε ο διαδικτυακός της τόπος να έχει ποιοτική, σωστή και αποτελεσματική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα ότι θα υπάρχει αδιάκοπη ή χωρίς κανένα σφάλμα και ιούς λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και του server του.

Η Αρτέον Εκδοτική δεν φέρει ευθύνη σε ουδεμία περίπτωση για πιθανή ζημιά ή πιθανές αστικές ή νομικές ή ποινικής φύσεως απαιτήσεις που μπορεί να προέλθουν από επισκέπτες ή από τρίτους του διαδικτυακού τόπου της Αρτέον Εκδοτικής και σχετίζονται

- με τη χρήση ή και τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού της τόπου
- με παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται
μέσω αυτού και είναι μη επιτρεπόμενες.
- με την εύλογη αδυναμία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται
από τον διαδικτυακό της τόπο


Ασφάλεια Πιστωτικής Κάρτας

Για τη διασφάλιση των συναλλαγών σας διαθέτουμε το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ασφαλή μέσα για συναλλαγές με πιστωτική κάρτα στο διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν η πιστωτική σας κάρτα χρησιμοποιηθεί από μη κάτοχο η Αρτέον Εκδοτική δεν ευθύνεται για την παράνομη χρήση της αφού ο κάτοχός της δεν έχει δηλώσει την απώλεια της στην τράπεζα, καθώς είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.


«Συνδέσεις» προς άλλες ιστοσελίδες εταιριών

Στο διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής θα βρείτε «συνδέσεις» ή διαφημιστικές αφίσες άλλων εταιριών οι οποίες σας παραπέμπουν στους διαδικτυακούς τους τόπους. Για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, το περιεχόμενό τους και την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων δεν φέρουμε καμία ευθύνη, καθώς δεν ελέγχεται από τον διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας που έχετε επισκεφτεί η οποία και φέρει την ευθύνη.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα κείμενα, σχέδια λογότυπα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΑΡΤΕΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από το νόμο από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις.

Όλα τα περιεχόμενα του site (κείμενα, σχέδια λογότυπα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία ,σήματα προϊόντων και υπηρεσιών) είναι πνευματικίς περιουσίας του δικτυακού τόπου της ΑΡΤΕΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνιση του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Κατ’εξαίρεση, σας δίνεται το δικαίωμα να αποθηκεύσετε σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ένα μόνο αντίγραφο μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Αρτέον Εκδοτικής για προσωπική σας χρήση και με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται την προέλευση του από το διαδικτυακό τόπο της Αρτέον Εκδοτικής και δε θα θίγεται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εμπορική χρήση τα ως άνω αναφερόμενα, και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, με αναπαραγωγή ή η με εκτέλεση ή με έκθεση δημόσια, ή με διανομή, ή με «φόρτωση» ή με οποιαδήποτε άλλη χρήση του.

Λογότυπα σήματα, κείμενα και γραφικά, προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιριών που εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Αρτέον Εκδοτικής δεν αποτελούν δική της πνευματική ιδιοκτησία αλλά των εταιρειών εκείνων.